Abonaments

USOS PARTICULARS
Gent empadronada a Sant Cugat
(cal mostrar DNI o certificat d'empadronament)
1 accés  10 accessos
(tiquet personal i intransferible)
Infant i Jove (fins 18 anys)  1,23 €  9,24 €
Adult (18-64 anys)  2,47 €   18,50 €
Gent Gran (65 anys en endavant)  1,23 €   9,24 €
     
Gent no empadronada a Sant Cugat 1 accés  10 accessos
(tiquet personal i intransferible)
Infant i Jove (fins 18 anys)  1,85 €  13,87 €
Adult i Gent Gran (*1)  3,70 €  27,85 €

10% de descompte a usuaris/àries presentant el carnet T-jove de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
20% de descompte a famílies nombroses i monoparentals (presentant acreditació corresponent).
(*1) Gent que treballi a Sant Cugat pot accedir amb un 10% de descompte sobre aquest preu (cal presentar certificat acreditatiu de l'empresa corresponent).