Fit Trainning Zone

fit trainning

Aquest és un nou servei pensat per realitzar un treball en suspensió. Dissenyat per realitzar un treball integral del cos i no analític com fins ara i per tant no només treballar la millora de la força de forma localitzada sinó a la persona de forma global (ser mes àgil, mes fort, mes ràpid). Aquest tipus d’entrenament es molt dinàmic, divertit i motivant on les intensitats de treball son elevades i el control del cos un element essencial per la correcta execució dels exercicis.