Tarifes

Atletisme

USOS PARTICULARS
Gent empadronada a Sant Cugat
(cal mostrar DNI o certificat d'empadronament)
1 accés  10 accessos
(tiquet personal i intransferible)
Infant i Jove (fins 18 anys)  1,23 €  9,24 €
Adult (18-64 anys)  2,47 €   18,50 €
Gent Gran (65 anys en endavant)  1,23 €   9,24 €
     
Gent no empadronada a Sant Cugat 1 accés  10 accessos
(tiquet personal i intransferible)
Infant i Jove (fins 18 anys)  1,85 €  13,87 €
Adult i Gent Gran (*1)  3,70 €  27,85 €

10% de descompte a usuaris/àries presentant el carnet T-jove de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
20% de descompte a famílies nombroses i monoparentals (presentant acreditació corresponent).
(*1) Gent que treballi a Sant Cugat pot accedir amb un 10% de descompte sobre aquest preu (cal presentar certificat acreditatiu de l'empresa corresponent).


PISTA D'ATLETISME (preu/hora)
Estadi sencer  258,93 €
Pista sencera  129,47 €
1 carril pista d'atletisme  18,50 €
1 zona salt de llargada  18,50 €
Zona salt alçada  27,75 €
Zona salt perxa  27,75 €
Zona running  55,49 €
   
Cessió de material (preu unitat)  5,53 €
Material de competició  215,66 €

Futbol 7

CAMP DE FUTBOL 7
Preu/hora 73,86 €
Horaris Vall: descompte circumstancial 2014 30%
Descompte Campus (sobre preu/hora normal) 35%
*Obertura fora Horari d'Instal·lació +27,34 €


LLIGUES "HIVERN" 1.447,05 € per equip
LLIGUES "ESTIU" 309,82 € per equip
LLIGUES "FESTA MAJOR" 252,56 € per equip

Rugbi

CAMP DE RUGBI
Preu/hora 114,91 €
Horaris Vall: descompte circumstancial 2014 30%
Descompte Campus (sobre preu/hora normal) 35%
*Obertura fora Horari d'Instal·lació +27,34 €

Sala Fitness

foto Guinardera