ZEM Rambla del Celler

La història de la Rambla del Celler va lligada a la Cooperativa Vitivinícola, també coneguda com el Celler
Cooperatiu, creada el 1921.
La fesomia de la Rambla del Celler ha anat canviant al llarg dels anys a causa de les remodelacions que s’han
anat fent. Es té constància que el projecte d’obertura del carrer del Celler Cooperatiu en paral·lel a la riera és de l’any
1933.
L’any 1964 es pavimenta el primer tram de la Rambla del Celler, amb la riera de Sant Cugat encara a cel obert.
Serà l’any 1977 quan s’inicien les obres del primer poliesportiu (PAV2) amb capacitat per a 2000 espectadors i
la primera fase de la piscina coberta.
Entre els anys 78 i 81 les obres d’aquesta Rambla fan que es cobreixi part de la riera fins el Celler Cooperatiu.
L’any 1994 s’enderrova la part no monumental del Celler Cooperatiu i l’any següent comença la cobertura de la
riera des de l’antic Celler fins el Passeig Torreblanca.
La creació de la Zona Esportiva Municipal de la Rambla del Celler es va inaugurar el 21 de desembre de 2003
sota l’alcaldia d’en Lluís Recoder i Miralles i compte amb 3 pavellons, un gimnàs amb  diferents sales i piscines, una
sala d’arts marcials, una sala de tennis taula, la sala polivalent Canigó i el rocòdrom.

Espais esportius

  • PAV 1
  • PAV 2
  • PAV 3
  • Sala Arts Marcials
  • Sala Tennis Taula
  • Sala Canigó
  • Rocòdrom
  • Centre Esportiu Eurofitness

Segueix-nos a les xarxes socials: